Definere

Workshop


Workshops er en arena for idemyldring, gode diskusjoner og verdifulle innspill. Vi jobber sammen i grupper for å komme frem til nye ideer, retninger og perspektiver. En god workshop engasjerer, bygger tillit og skaper felles forståelse.

Hvorfor:
︎︎︎ Involvere folk
︎︎︎ Generere nye ideer
︎︎︎ Skape felles fundament