Vi spør, lager, tester og lærer. Her er våre verktøy.


Forstå
Observere miljø og kultur ute i feltet for å komme nærmere hverdagen
Forstå
Intervju
Snakke med mennesker for å få innsikt i ønsker, drømmer og behov
Forstå
Brukerreise
Kartlegge opplevelser og identifisere styrker, svakheter og muligheter
Definere
Idésprint
Intensiv utforsking av ideer gjennom  skissing, prototyping og testing 
Definere
Workshop
Jobbe sammen for å komme frem til nye ideer, retninger og perspektiver 
Definere
Scenarioer
Visualisere og prototype fremtidens tjenester, muligheter og situasjoner
Prototype
Konseptutvikling
Videreutvikle de gode ideene til raffinerte løsningsforslag
Prototype
Prototyping
Utvikle prototyper som kan testes  sammen med folkene vi designer for 
Prototype
Testing
Utføre tester av tjenester og produkter og samle tilbakemeldinger
Levere
Presentere
Formidle prosess, funn og utfordringer på en helhetlig og oversiktlig måte
Levere
Pilotere
Lansere deler av tjenester og produkter ute i den virkelige verden 
Levere
Evaluere
Samle erfaringer, måle resultater og fremheve viktige milepæler
Vil du lære mer om hvordan vi jobber? Ta kontakt med oss!