Prototype 

Testing


Prototyping og testing henger tett sammen. Testing handler om å samle og strukturere tilbakemeldinger fra menneskene som skal bruke det vi lager. Vi kan teste funksjonalitet, innhold, estetikk, flyt og opplevelse.

Hvorfor:
︎︎︎ Oppdage problemer
︎︎︎ Redusere risiko
︎︎︎ Sikre god brukervennlighet