Definere

Scenarioer


Fremtidscenarioer kan inspirere, provosere og utfordre. Gjennom visualisering og prototyping kan vi utforme historier fra fremtidens tjenester og situasjoner. Det gjør det lettere å diskutere hvilken retning vi vil jobbe mot.

Hvorfor:
︎︎︎ Definere mulighetsrom
︎︎︎ Forstå brukssituasjon
︎︎︎ Bedre beslutningsgrunnlag