Levere 

Presentere


Alle prosjekter har sin historie. En god presentasjon sprer engasjement og viser verdien av et prosjekt. Ved å dele erfaringer og resultater fra prosessen skaper vi forståelse og bidrar til å spre kunnskap.

Hvorfor:
︎︎︎ Dokumentere prosjektet
︎︎︎ Synliggjøre resultater
︎︎︎ Spre kunnskap