Levere 

Pilotere


I en pilot tester vi ut hvordan hele eller deler av løsningen fungerer over tid. Vi sjekker om ting fungerer som vi ønsker og evaluerer opplevelsen. Slik kan vi avdekke feil og mangler før vi lanserer løsningen i full skala..

Hvorfor:
︎︎︎ Forstå bruk og atferd
︎︎︎ Justere og forbedre løsning
︎︎︎ Redusere risiko