Design for en bedre digital hverdag

︎︎︎ Les mer om hvordan vi jobber

Vårt fokus

Skal vi skape en bedre digital hverdag må vi gjøre det sammen med menneskene vi designer for.

Vi kombinerer medvirkning og prototyping for å utforske fremtiden. Vi spør, lager, tester og lærer.

Vi er interessert i hvordan digital teknologi påvirker hvordan vi beveger oss, hvordan vi samarbeider og hvordan vi bor sammen.

Våre verktøy

Feltarbeid


Intervjuer

Workshop

Konseptutvikling

Prototyping

Testing


︎︎︎

Har du lyst til å jobbe med oss?
Ta kontakt