Prototype 

Konseptutvikling


Gode konsepter knytter sammen analyse og kreativitet. Konseptutvikling handler om å videreutvikle de gode ideene til mer raffinerte løsningsforslag. Vi lager konsepter for å utforske og teste ulike retninger. Da blir det lettere å ta avgjørelser sammen.

Hvorfor:
︎︎︎ Visualisere ideer
︎︎︎ Konkretisere mulighetsrom
︎︎︎ Ta gode avgjørelser