Forstå

Intervju


Intervjuer er en viktig del av innsiktsfasen. I et intervju kommer vi tett på menneskene vi designer for. Ved å stille spørsmål og lytte til erfaringer og opplevelser åpner vi opp for ny innsikt og forståelse.

Hvorfor:
→ Kartlegge ønsker og behov
→ Definere målgrupper
→ Forstå konteksten