Forstå

Feltarbeid


Feltarbeid hjelper oss å forstå hvordan folk samhandler med tjenester og verden omkring seg. Ved å observere miljø og kultur ute i feltet kommer vi tettere på hverdagen. Det gir verdifull innsikt i konkrete handlinger, miljø og opplevelser.

Hvorfor:
→ Kartlegge dagens situasjon
→ Finne utfordringer og kvaliteter
→ Forstå opplevelser over tid