Levere 

Evaluere


Evaulering er en viktig del av designprosessen. For oss handler det om å stille gode spørsmål. På bakgrunn av evalueringen kan vi finne ut om løsningen skal videreutvikles, settes i drift eller om vi må finne på noe nytt.

Hvorfor:
︎︎︎ Dokumentere resultater
︎︎︎ Observere og forstå effekt
︎︎︎ Dele erfaringer