Forstå

Brukerreise


Oversikt over brukerens tjenestereise er et viktig første steg for å kunne designe på brukernes premisser. En brukerreise kartlegger menneskers helhetlige opplevelse av en tjeneste eller produkt og hjelper oss å se det store bildet.

Hvorfor:
︎︎︎ Kartlegge styrker og svakheter i ulike kontaktpunkter
︎︎︎ Visualisere opplevelsen over tid
︎︎︎ Identifisere muligheter