Fremtidens digitale kommune︎︎︎ Feltarbeid, intervjuer, workshops, prototyping, testing

Skal vi skape verdifulle digitale tjenester, må de utformes med utgangspunkt i de verdiene vi ønsker at samfunnet vårt skal bygges videre på.


︎︎︎

Hva?Vi har utforsket hvordan digital teknologi kan bidra til å utvikle kommuner til bedre steder å leve. I Beta designer vi digitale tjenester sammen med innbyggerne og samler gode erfaringer og initiativer fra kommune-Norge.
Hvordan?Basert på feltarbeid hos fem distriktskommuner og workshops med innbyggere fra 10 til 85 år, har vi formulert hundre utfordringer med utgangspunkt i innbyggernes innspill og designet ti eksempler på digitale tjenester for kommuner.Workshop med liten og stor.


Hva ønsker innbyggerne seg?
Hvorfor?Gode digitale tjenester kan bidra til positiv samfunnsutvikling. Vi kan senke terskelen for å delta i samfunnet, tilgjengeliggjøre kultur og natur, skape nye former for dialog mellom innbyggere og kommunen, og gjøre det lettere å delta i demokratiske prosesser.
Vil du lære mer om hvordan vi jobber? Ta kontakt med oss!